Участвам в TH!NK3:developing world


Броени часове остават до старта на TH!NK3:Developing world, в който бях избран да участвам.

Какво знам дотук?
100 блогъри от цял свят се събират в Брюксел, за да дадат старт на третата блогърска инициатива, този път посветена на устойчивото развитие. След успешния финал на първата, посветена на европейските избори и значението на ЕП, и втората среща, посветена на промените в климата, TH!NK3 ще насочи усилията ни към проблемите на развиващите се страни, ефективното използване на природните ресурси и проблеми като ХИВ и неравенството на половете, които са проблем и за силно напреднали нации. Всички те бяха заложени като цели на хилядолетието от ООН преди години и до 2015г. трябва да е ясен пътят за решаването им. Проблемът е, че времето тече, а развитие по политиката към тези проблеми няма. Затова и смятам, че блогърският форум ще е повече от полезен като възможност да се чуе непредубедено мнение и различна гледна точка. А и да се даде повече гласност на проблема.
Срещата се организира от EJC с подкрепата на Европейската комисия.

Кратък преговор

От лекциите по политология са ми останали няколко тези за „устойчивото развитие”. Членовете на Римския клуб са в основата на тези идеи, като преди около 50 години заговарят за възможната гибел на човечеството, ако не се немерят механизми за управление на неидеологическа основа. Разбира се, след Втората световна война и при строго разделение на лагери, такъв въпрос е повече от невъзможен. През 1987г ООН сътворява термина „устойчиво развитие” в свой доклад, а половин десетилетие по-късно и националните правителства дават подкрепата си за него. Целта е да се преодолеят негативни явления и затова е нужна нов тип ценостна система и регулации в икономиката.
Икономическият растеж да е насочен към здравословен, социално осигурен и в хармония с природата живот. Съхраняване на биоразнообразието. Рационално ползване на ресурсите. Изкореняване на бедността, безработицата и несправедливото разпределение на материалните блага. Свободен достъп до информация. Това са част от основните идеи на „устойчивото развитие”.
Това трябва да имат предвид и националните правителства, когато подготвят законите, програмите и цялостната държавна политика.
Разбира се, необходимо е влиятелно гражданско общество, политически отговорно правителство и силни международни организации, икономика, ориентирана към човека и ред други неща.

Какво следва?

Предстоят няколко месеца, в които ще опитам да разнища източниците на проблема, възможните решения или поне добри практики. Ще опитам да търся политическата нишка, защото е ясно, че без сътрудничество и солиданрост на глобално равнище, повечето от проблемите на развиващите се страни са невъзможни за решаване.

Очаквайте скоро и първите публикации за TH!NK3.

TH!NK ABOUT IT #3 - OFFICIAL TRAILER from European Journalism Centre on Vimeo.

btemplates
blog comments powered by Disqus